Propuneri legislative 2012-2016

Nr.
crt.
Titlu
Camera
Deputaţilor
Senat
1. 4/01.02.2016 L204/11.04.2016 Propunere legislativă privind activitatea de prevenţie în sănătate
2. 11/10.02.2016 L206/11.04.2016 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate
3. 15/10.02.2016 L641/23.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
4. 31/17.02.2016 L640/23.11.2015 Proiect de Lege privind modificarea art. 192 alin. (1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
5. 43/29.02.2016 L222/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011
6. 44/29.02.2016 L267/07.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
7. 48/29.02.2016 L269/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
8. 52/02.03.2016 L637/23.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
9. 98/22.03.2016 L98/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
10. 117/29.03.2016 L97/02.02.2016 Propunere legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul “Casa radio ” situat în Bucureşti, str.Ştirbei Vodă nr.174-176 sect 1
11. 124/04.04.2016 L72/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
12. 126/04.04.2016 L76/02.02.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
13. 152/11.04.2016 L94/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
14. 153/11.04.2016 L95/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
15. 154/11.04.2016 L99/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
16. 168/13.04.2016 L67/02.02.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
17. 169/13.04.2016 L68/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii
18. 188/09.03.2015 L417/02.09.2015 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate
19. 189/09.03.2015 L418/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic
20. 194/20.04.2016 L96/02.02.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
21. 218/26.04.2016 L101/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
22. 219/26.04.2016 L104/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice
23. 233/03.05.2016 L109/08.02.2016 Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter comunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război
24. 234/03.05.2016 L111/08.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
25. 235/03.05.2016 L112/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
26. 236/03.05.2016 L113/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
27. 237/03.05.2016 L114/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, şi a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
28. 248/02.09.2013 L542/28.10.2013 Propunere legislativă privind protecţia întreprinzătorului din România
29. 251/05.05.2014 L693/02.12.2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române
30. L253/18.05.2015 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon
31. 276/15.06.2016 L108/08.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.348 al Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
32. 289/21.06.2016 L110/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochemist, biolog şi chemist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilo, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România
33. 290/17.09.2013 L165/13.05.2013 Propunere legislativă privind stabilirea şi plata despăgubirilor pentru imobilele preluate în mod abuziv de stat în perioada regimului comunist (6 martie 1945-22 decembrie 1989)
34. 328/23.06.2014 L616/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale publicată în Monitorul Oficial nr.18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, actualizată
35. 328/30.03.2015 L419/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate
36. 331/30.09.2013 L234/10.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
37. L333/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.15, alin(1), lit.b din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
38. 334/01.04.2015 L708/24.11.2014 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere
39. 349/07.04.2015 L64/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 pct.25 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, astfel cum a fost modificată prin O.G.nr.6/2014
40. 382/29.04.2015 L714/24.11.2014 Proiect de Lege privind votul prin corespondenţă, exercitat de cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara graniţelor ţării
41. 415/16.09.2014 L738/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi a Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
42. 422/18.05.2015 L166/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.284/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
43. 448/22.09.2014 L259/22.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
44. 544/08.12.2014 L363/02.06.2014 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscale pentru stimularea consumului şi relansarea activităţilor economice
45. 582/09.09.2015 L240/18.05.2015 Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului
46. 592/21.09.2015 L644/02.12.2015 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Competitivitate
47. 653/17.12.2013 L181/17.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004
48. 654/17.12.2013 L180/17.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007
49. 665/23.12.2013 L572/04.11.2013 Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscal pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă şi stimularea consumului
50. 769/02.11.2015 L434/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului
51. 846/25.11.2015 L417/02.09.2015 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate
52. 847/25.11.2015 L418/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic
53. 848/25.11.2015 L419/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate
54. 854/25.11.2015 L600/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
55. BP476/17.06.2014 L621/18.11.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
56. BP503/24.06.2014 L738/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi a Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
57. BP463/29.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată în 2008
58. BP465/29.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001
59. BP472/12.07.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) lit.c din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor
60. BP847/11.12.2013 Propunere legislativă privind instituirea Comitetelor românilor din diaspora
61. BP242/26.04.2016 Propunere legislativă pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor documente cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate

 

On The Campaign Trail

Check the dates and see when we're in your town!
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!