Propuneri legislative 2008-2012

Nr.
crt.
Titlu
Camera
Deputaţilor
Senat
1. 15/01.02.2012 L580/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, republicată
2. 29/14.02.2012 L173/23.04.2012 Propunere legislativă de modificare a Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art.213, alin.(5)
3. 34/15.02.2010 L602/09.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în M.Of., Partea I nr.421 din 05.06.2008
4. 49/18.02.2013 L372/10.09.2012 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea resurselor piscicole din Delta Dunării, îmbunătăţirea a calităţii vieţii în Delta Dunării, întărirea instituţională a Administraţiei Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării şi Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură
5. 85/16.03.2010 L588/03.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – republicată
6. 117/04.05.2012 L774/19.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
7. 168/04.04.2011 L53/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în M.Of.nr.208 din 28 Martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare
8. 171/13.04.2010 L703/21.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.32² din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
9. 204/29.05.2012 L82/13.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată
10. 217/02.05.2011 L123/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
11. 225/29.05.2012 L103/20.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
12. 234/27.04.2009 L303/26.06.2009 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune
13. 238/27.04.2009 L169/13.05.2009 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor
14. 270/18.05.2009 L500/15.09.2009 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşei
15. 271/25.06.2012 L276/29.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.15, alin.(1) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
16. 317/03.09.2012 L226/02.05.2012 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Institutului de Studii Diplomatice “Grigore Gafencu”
17. 330/29.06.2009 Propunere legislativă “Legea învăţământului preuniversitar”
18. 331/29.06.2009 Propunere legislativă “Legea educaţiei permanente”
19. 332/29.06.2009 Propunere legislativă “Legea învăţământului superior”
20. 334/16.05.2011 L127/14.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
21. 336/16.05.2011 L51/14.02.2011 Proiect de Lege privind introducerea votului prin corespondenţă pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate
22. 339/24.09.2012 L289/12.06.2012 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 şi a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997
23. 363/31.05.2010 L194/07.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată
24. 399/01.10.2012 L192/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
25. 427/01.09.2010 L203/13.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
26. 431/01.09.2010 L205/13.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, republicată
27. 441/22.10.2012 L259/21.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
28. 453/27.06.2011 L290/11.04.2011 Proiectul Legii timbrului cultural
29. 460/28.09.2009 L237/09.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetăţenia română, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
30. 515/13.09.2011 L425/30.05.2011 Propunere legislativă privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)
31. 531/04.10.2010 L320/11.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în M.Of.303/30 Decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare
32. 533/04.10.2010 L319/11.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei
33. 630/14.12.2009 L384/02.09.2009 Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi biserică în domeniul asistenţei sociale
34. 665/14.12.2009 L486/02.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
35. 706/16.12.2009 L494/09.09.2009 Propunere legislativă privind declararea domnilor Alexandru Leşco, Andrei Ivanţoc, Tudor Popa drept eroi-martiri, luptători pentru democraţie, drepturile omului şi apărători ai valorilor spirituale şi culturale româneşti
36. 732/05.12.2011 L540/06.09.2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
37. 735/29.11.2010 L621/07.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea părţii introductive a alin.(1) al art.43 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
38. 755/29.11.2010 L619/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, publicată în M. Of. nr.611 din 14 Decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare
39. 758/29.11.2010 L620/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M. Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M. Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare
40. 771/29.11.2010 L541/07.09.2010 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
41. 771/19.12.2011 L670/01.01.2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii române
42. 849/13.12.2010 L711/09.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare
43. BP951/22.10.2010 L127/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

On The Campaign Trail

Check the dates and see when we're in your town!
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!