Propuneri legislative 2016-2020

Nr.
crt.
Titlu Stadiu
    Camera
Deputatilor
       Senat
1. 203/15.05.2017 L71/10.04.2017 Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
2. 260/01.09.2017 L121/15.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general la comisii
3. 278/12.09.2017 L122/15.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 la comisii
4. 480/20.11.2017 L300/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la comisii
5. BP528/31.10.2017 Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale unde sunt situate înregistrată
6. BP618/06.12.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale înregistrată
7. BP621/06.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

On The Campaign Trail

Check the dates and see when we're in your town!
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!