Prezentarea raportului Comisiei ad-hoc a APCE privind observarea alegerilor prezidentțiale anticipate dinAzerbaidjan

marți, iunie 26th, 2018 @ 1:51PM

Cu ocazia celei de-a treia părți a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 25-29 iunie 2018), senatorul Viorel Badea, a prezentat în plenul Adunării, în calitate de președinte al  Comisiei ad-hoc a APCE de observare a alegerilor prezidențiale din Azerbaidjan (11 aprilie 2018), raportul aferent acestei misiuni electorale.

În expunerea sa, senatorul Badea a menționat că procesul electoral s-a desfășurat într-un mediu politic concurențial imatur și în contextul unui cadru juridic care limitează exercitarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale, cu precădere libertatea presei și libertatea de expresie, inclusiv conținutul online. A apreciat atitudinea pozitivă a autorităților azere față de observatorii internaționali, care au putut să își desfășoare activitatea în mod neîngrădit în perioada preelectorală, precum și pregătirea eficientă și cu resurse adecvate de către administrația electorală a scrutinului prezidențial. Totodată a relevat că, în ziua alegerilor, au fost constatate numeroase nereguli, printre care lipsa transparenței și încălcarea frecventă a procedurilor electorale obligatorii. Potrivit senatorului Badea, în contextul în care insulta și calomnia continuă să fie incriminate de legislația penală internă, inclusiv opiniile exprimate în mediul online, pe durata campaniei electorale nu au fost prezentate poziții critice la adresa puterii din partea celorlalți candidați.

În final, senatorul Badea s-a exprimat în favoarea unei cooperări mai strânse între autoritățile de la Baku și Consiliul Europei, prin Comisia de la Veneția, și OSCE, prin Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului/ODIHR, în vederea corectării pe parcursul viitoarelor procese electorale  a serioaselor abateri constatate de la standardele internaționale în materie electorală.

În cadrul dezbaterii, au luat cuvântul membrii ai Adunării din Germania, Olanda, Ungaria, Marea Britanie, Azerbaidjan și Armenia.

Posted by
Categories: APCE, Comunicate de Presa

No comments yet. Be the first!
Leave a Reply

On The Campaign Trail

Check the dates and see when we're in your town!
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!