“Protecţia şi promovarea limbilor regionale sau minoritare în Europa”

vineri, ianuarie 26th, 2018 @ 6:44PM

Cu ocazia primei părţi a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 22-26 ianuarie 2018), senatorul Viorel Badea, membru al Delegaţiei Parlamentului României la APCE, a luat cuvântul cu privire la raportul având ca temă: “Protecţia şi promovarea limbilor regionale sau minoritare în Europa”, raportor fiind Rózsa Hoffmann (Ungaria, Grupul Partidului Popularilor Europeni).
În expunerea sa, senatorul Badea a menţionat că: orice iniţiativă care îşi propune să protejeze şi să promoveze limbile regionale sau minoritare este lăudabilă atâta vreme cât nu există mize ascunse în spatele unui asemenea demers; România oferă protecţie juridică pentru un număr de douăzeci de limbi regionale sau minoritare, fiind unul dintre statele europene cu cele mai multe limbi protejate, precum şi cu un grad ridicat de îndeplinire a angajamentelor asumate în baza Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, iar învăţarea limbii materne şi predarea în limba maternă sunt garantate de lege la toate nivelurile de educaţie, de la grădiniţă până la universitate.
Senatorul Viorel Badea a relevat faptul că România promovează, în egală măsură, integrarea în societate a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi interculturalitatea.
În acest context, a precizat că statul român promovează politici care contribuie la edificarea unor societăţi tolerante, bazate pe dialog intercultural, de natură să prevină conflictele de orice fel, care ar putea apărea ca urmare a unor politici care susţin segregarea minorităţii de majoritate.
Este esenţial, în opinia senatorului român, ca politicile în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale să aibă ca scop, pe de o parte, protecţia şi promovarea unor identităţi distincte (multiculturalismul), iar pe de altă parte, interacţiunea dintre aceste două identităţi distincte (interculturalismul). De asemenea, a menţionat că România are în vedere acest tip de dialog între majoritate şi minoritate, iar politicile autorităţilor de la Bucureşti în materia protecţiei minorităţilor naţionale sunt îndreptate, în mod necondiţionat, către prezervarea, dezvoltarea şi promovarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.
Senatorul român a evidenţiat faptul că modelul educaţional promovat de România în ceea ce priveşte educaţia în limba minorităţilor naţionale a fost apreciat în diverse ocazii, cel mai recent exemplu fiind discursul ministrului ungar al afacerilor externe, cu prilejul deschiderii anului universitar 2017-2018 la secţia maghiară a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, pentru cei 2100 de studenţi români de etnie maghiară.
În încheiere, senatorul Badea a subliniat că, de-a lungul timpului, coexistenţa paşnică în România între majoritate şi cele 20 de minorităţi naţionale a generat modele solide de bune practici care pot fi împărtăşite statelor membre ale Consiliului Europei.

Posted by
Categories: Comunicate de Presa

No comments yet. Be the first!
Leave a Reply

On The Campaign Trail

Check the dates and see when we're in your town!
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!