Senatorul Viorel Badea, raportor APCE pe tema dreptului la muncă al lucrătoarelor casnice din Europa de Est, a prezentat comisiei concluziile vizitei la OIM

joi, septembrie 22nd, 2016 @ 10:10PM

În calitatea sa de raportor al comisiei pentru afaceri sociale, sănătate și dezvoltare durabilă a APCE pentru proiectul de raport cu tema Dreptul lucrătoarelor casnice care provin din Europa de Est, senatorul Viorel Badea, membru al Delegației române la APCE, a prezentat miercuri, 21 septembrie a.c., la Paris, în cadrul reuniunii comisiei, concluziile vizitei de documentare întreprinse, în pregătirea acestui document, la Organizația Internațională a Muncii (Geneva, 29 iunie 2016).

În expunerea sa, raportorul român a trecut în revistă principalele provocări cu care se confruntă lucrătoarele casnice în statele gazdă din Europa Occidentală: nivelul ridicat al muncii informale (“munca la negru”), durata excesivă a timpului de lucru și implicit un timp de odihnă extrem de limitat, lipsa asigurărilor de sănătate, o informare precară cu privire la drepturile de care aceste persoane ar trebui să beneficieze, în condițiile legii, caracterul atipic al locului de muncă, aspect de natură să împiedice exercitarea în bune condiții a controlului instituțiilor de inspecția muncii, întrucât potrivit normelor internaționale domiciliul unei persoane este inviolabil, cu excepția unor situații enumerate limitativ prin lege, existența unor situații în care actele de identitate ale unora dintre lucrătoarele casnice sunt confiscate de așa-zișii angajatori, fapt ce determină o relație de servitute nedemnă de exigențele mileniului trei.

Prezentarea raportorului a fost urmată de audierea de către membrii comisiei a președintei Asociației Femeilor Române din Italia/Associazione Donne Romene in Italia (ADRI), Silvia Dumitrache.

În prezentarea sa, președinta ADRI a relevat, printre altele, statutul extrem de vulnerabil al femeilor care muncesc, ca lucrătoare casnice, în Italia, nevoite multe dintre ele să își abandoneze copiii în România, situație de natură să genereze traume psihice insurmontabile, atât în rândul copiilor, cât și în rândul mamelor. Circa 750.000 de copii din cele aproximativ 5 milioane de copii din România au sau au avut după 1989 cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate. Potrivit unui studiu al Comisiei Europene, în Europa există aproximativ 500.000 de copii rămași în țările de origine fără părinți ( numit generic fenomenul “orfanilor albi/orfani bianchi”) care au plecat la muncă în străinătate.  De asemenea, Silvia Dumitrache a vorbit despre necesitatea încheierii unor acorduri interguvernamentale bilaterale și multilaterale care să reglementeze pe piața muncii statutul persoanelor care prestează muncă domestică, în sensul  recunoașterii pentru aceștia a tuturor drepturilor care se cuvin oricărui angajat.

Dezbaterea pe acest subiect va continua în cadrul viitoarelor reuniuni ale  Comisiei pentru afaceri sociale, sănătate și dezvoltare durabilă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Posted by
Categories: APCE
Tags: ,

No comments yet. Be the first!
Leave a Reply

On The Campaign Trail

Check the dates and see when we're in your town!
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!