Reglementările pentru sprijinul acordat românilor din Ucraina, modificate de senatorii de la București

joi, februarie 15th, 2018 @ 12:04PM

Membrii Comisiei pentru românii de pretutindeni din Senatul României au discutat, în ședința din 13 februarie 2018, pe marginea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/ 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina și au decis amendarea unor articole din acest proiect de lege, astfel încât reglementările care vin să-i sprijine pe românii din Ucraina să fie mai explicite și să nu dea naștere la interpretări – potrivit portalului Timp Românesc.

Este vorba despre art. I al. b din actul normativ, unde senatorul Viorel Badea, președintele Comisiei senatoriale pentru românii de pretutindeni, a considerat important să introducă precizarea că acordarea sprijinului financiar din partea statului român se face pentru studiile “în limba română în România, în străinătate și în țările de reședință, la toate nivelurile și formele de învățământ”. Astfel, se corectează forma inițială, care avea următorul text: “de a studia limba română în România, în străinătate și în țările de reședință, la toate nivelurile și formele de învățământ” – scrie TOCpress.

Potrivit senatorului Badea, este important ca actul normativ să menționeze și cuantumul burselor de studiu care vor fi acordate tinerilor români din Ucraina, propunerea sa fiind ca valoarea bursei anuale să fie de 500 de lei“Se aprobă acordarea de burse de studiu, în cuantum de 500 lei/an/bursă, tuturor elevilor cu domiciliul stabil în Ucraina înscriși în școli sau în clase cu predare în limba română” – se arată în amendamentul aprobat în cadrul ședinței Comisiei pentru românii de pretutindeni din Senatul României.

Viorel Badea a mai propus eliminarea, din textul înaintat de Guvern, a prevederilor care vizau acordarea burselor de studiu prin intermediul asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații neguvernamentale din Ucraina, menționând expres că aceasta este responsabilitatea directă a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, cu sprijnul Ministerului Afacerilor de Externe. “Plata sumelor reprezentând bursele ce vor fi acordate anual se va face către beneficiari de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe” – se arată în amendamentul senatorului Viorel Badea.

De asemenea, din proiectul Guvernului, forma adoptată de senatori elimină din Art. II, al. 3 sintagma “în limita fondurilor alocate”, care poate avea un sens restrictiv în acordarea burselor de studiu. Totodată, al. 5 din art II, a fost modificat astfel: “Numărul stagiilor de specializare aferente fiecărui an școlar se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației Naționale și a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”, ceea ce înseamnă că senatorii consideră că responsabilitatea acordării stagiilor de formare, respectiv a stabilirii numărului de burse, a stagiilor de specializare, a criteriilor de acordare a acestora, a modalități de acordare și a criteriile de selecție trebuie să rămână exclusiv la latitudinea instituțiilor statului român – Ministerul Educației Naționale și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, fără implicarea asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații neguvernamentale. Amendamentele propuse de senatorul Viorel Badea au fost adoptate de Comisie cu majoritate de voturi.

După adoptarea raportului în cadrul Comisiei pentru românii de pretutindeni, urmează un vot în plenul Senatului și o procedură similară în Camera Deputaților, care este for decizional.

Sursa

Posted by
Categories: Stiri

No comments yet. Be the first!
Leave a Reply

On The Campaign Trail

Check the dates and see when we're in your town!
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!